Aktuálna novinka :)

audio CD Rudyho terapia, liečenie s anjelmi - vypočujte si ukážku... viac info tu...

JASNOVIDEC RUDY

Najnovšie video: O škole pozitívneho myslenia  • POSOL SVETLA
  • JASNOVIDEC
  • LIEČITEĽ DUŠÍ
  • BOŽSKÝ MÁG
  • DUCHOVNÝ UČITEĽ
  • DUCHOVNÝ TERAPEUT
  • MÉDIUM

Potrebujete duchovnú očistu? Spolu s mojím božským tímom Vám pomôžeme očistiť Vaše priestory aj Vás.

Očista tela, duše, aury, čakier, zbavenie blokád z minulých životov, z urieknutia, prekliatia, zbavenia karmy.

Pomôžeme Vám s pútanými dušami ktoré potrebuju pomoc, aby odišli domov do svetla.

Modlitba na svitaní

Otvor dnes, Pane, svoju náruč a prijmi ma k sebe v dnešný deň.
Daj, nech mám oči otvorené pre všetko krásne, srdce rozpálené láskou k blížnym.
Nech moje ruky nepoznajú v konaní dobra únavu.
Nech moje nohy neustanú na tvojich cestách a moje pery nech neprestanú chváliť Tvoje meno.
Nech každým dobrým skutkom volám k Tebe na slávu.
Daj mi Pane, síl keď dnes ponesiem svoj kríž.
Prosím, pomôž mi vstať, keď sa dnes potknem. Daj mi štedrosti, keď sa stretnem s chudobným.
Daj mi dar úsmevu, keď sa stretnem s nešťastným.
Prosím o Ducha pokoja, keď stretnem nervóznych.
Daj mi dar pokory, rozvážnosti, nech viem viac počúvať a pochopiť iných a menej hovoriť dnes o sebe.
Otvor dnes, Pane, svoje štedré ruky a prijmi ma do nich takého, aký som.
Ukáž mi cestu a Ty ma dnes veď k Sviatosti.
Amen.

Pomôžeme uzdraviť Váš život.